Otsuka Sensei Kata - Asd Yamashita Club

Vai ai contenuti

Pinan Nidan

Pinan Shodan

Pinan Sandan

Pinan Yondan

Pinan Godan

Pinan Godan

Seishan

Jitte

Rohai

Jihon

Wanchu

Niseishi

Mà Otsuka Spiegazioni Dettagli Kata

Torna ai contenuti