Video Campionati Regionali Csen 2014 - Asd Yamashita Club

Vai ai contenuti

Giacomo, primo turno

Giacomo, secondo turno

Giacomo, quarto combattimento

Ludovico, primo combattimento

Ludovico, secondo combattimento

Ludovico, terzo combattimento

Torna ai contenuti